Nieuws

Wat als er huurschade is zonder plaatsbeschrijving?

Wat moet je doen bij huurschade zonder plaatsbeschrijving

1. Communicatie: Het is belangrijk dat huurder en verhuurder eerst proberen om de kwestie in onderling overleg op te lossen. Houd alle communicatie, zoals e-mails en berichten, bij en maak vooral schriftelijke afspraken.

2. Bewijs: Verzamel zoveel mogelijk bewijs om je standpunt te ondersteunen. Dit kan bestaan uit foto’s, getuigenverklaringen, eerdere onderhoudsrapporten, of andere relevante documenten die kunnen aantonen wat de staat van de woning was bij aanvang van de huurperiode en wat de huidige staat is.

3. Deskundigenonderzoek: In sommige gevallen kan het nuttig zijn om een onafhankelijke expert in te schakelen om de schade te beoordelen en te bepalen of deze voortkomt uit normaal gebruik of niet.

4. Juridisch Advies: Als het niet lukt om er in onderling overleg uit te komen, kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen en om eventueel te bemiddelen.

 

Preventieve maatregelen om huurschade te voorkomen

  • Werk samen met een vastgoedmakelaar zodat je zeker in orde bent met zowel alle verplichte papieren als een kwalitatieve plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurperiode. Dit kost je amper één maand huur en bespaart je veel zorgen en tijd. Bovendien registreert de makelaar de plaatsbeschrijving en het huurcontract bij de juiste instanties.
  • Regelmatige Inspecties: Als huisbaas mag je niet zomaar over de vloer komen, maar je mag wel nagaan of je huurders de woning in goede staat houden. Alle bezoekmomenten moeten altijd in onderling overleg plaatsvinden.

 

 

 

 

(Bron: www.spotto.be)