Nieuws

6% btw bij bouwen voor verhuur

https://youtube.com/watch?v=L8EgkaNAACk?feature=shared 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de verlaagde btw moet aan drie essentiële voorwaarden zijn voldaan:
  • De heropgerichte woning/het heropgerichte appartement mag niet groter zijn dan 200m², net zoals bij 6% btw voor projecten van bouwheren/particulieren
  • De woning/het appartement moet voor minstens 15 jaar worden verhuurd aan één of meerdere achtereenvolgende particuliere huurders. De woning mag niet worden verkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt.
  • Enkel woningen die door de huurder worden gebruikt als hoofdverblijfplaats komen in aanmerking. De huurder moet een natuurlijke persoon zijn en moet onverwijld zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan komen ook projecten van ontwikkelaars in aanmerking. Maar, niet dus in geval van levering/verkoop aan een derde. Enkel wanneer de ontwikkelaar zelf gedurende 15 jaar verhuurt en de woning ondertussen in eigendom houdt.

Bij de tweede voorwaarde staat immers expliciet dat de woning niet mag worden verkocht. Met andere woorden: de levering van een heropgerichte woning/appartement in een reconversieproject van een ontwikkelaar blijft steeds onderworpen aan 21%. Wie zo’n woning of appartement koopt, komt niet in aanmerking voor 6% btw, zelfs als de koper vervolgens voor minstens 15 jaar verhuurt. 

 

 

 

(BRON: www.cib.be)