Nieuws

Aankoopbelofte, optie nemen, bod uitbrengen, hoe koop je je droomwoning?

Bod uitbrengen

Meestal brengen potentiële kopers een bod uit bij de vastgoedmakelaar. Het is belangrijk dat je hierbij een termijn en opschortende voorwaarden vermeldt, zoals het verkrijgen van een lening. Aangezien het bod juridisch bindend is bij aanvaarding door de verkoper.

Optie nemen

Wanneer je niet helemaal zeker bent van de woning, is het mogelijk om een optie te nemen. Hierbij vraag je aan de verkoper om een optie, dit is een eenzijdige verbintenis van de verkoper om niet aan iemand anders te verkopen gedurende een periode van 7 tot 14 dagen. Je vermeldt naast de termijn ook:

  • Prijs
  • Opschortende voorwaarden
  • Betalingstermijn
  • Of je een voorschot wilt geven

De verkoop wordt pas bindend als je binnen deze periode de verkoper schriftelijk op de hoogte brengt. Dit noemt men ook wel de optie lichten.Wil je er zeker van zijn dat de koper erop ingaat, dan kan je bij de optie ook al een bepaald bedrag betalen, dat dan als voorschot dient na het lichten van de optie of als schadeloosstelling bij het niet lichten.

De wederzijdse koop- en verkoopbelofte


De wederzijdse verkoop- en aankoopbelofte legt twee beloftes vast:

1. Verkoopbelofte: de verkoper belooft om zijn of haar woning, binnen een bepaalde tijd en voorwaarden, te verkopen. Als de koper dit niet accepteert, dan komt de aankoopbelofte in beeld.
2. Aankoopbelofte: belofte om te kopen kan de verkoper op zijn of haar beurt al dan niet accepteren.


De koop gaat door als één van de beloftes wordt geaccepteerd, al is de koop pas definitief bij het verlijden van de akte. Het is een soepeler alternatief, omdat het de koper meer tijd geeft. Vaak kiest men voor deze formule als een aankoop of verkoop alleen kan plaatsvinden na een andere gebeurtenis. Zoals de verkoop van de huidige woning van de kopers of het afwerken van de nieuwe woning van de verkopers. Deze voorwaarden worden dan als opschortende voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat de belofte pas uitwerking kan krijgen als de gebeurtenis in kwestie zich heeft voorgedaan.

Eenzijdige aankoopbelofte


Een eenzijdige aankoopbelofte is een overeenkomst waarbij de koper gebonden is aan zijn bod gedurende de afgesproken termijn. De verkoper daarentegen is niet verplicht om te verkopen. Dit type belofte wordt vaak gebruikt wanneer de koper snel wil handelen en zekerheid wil over de koop.

Aankoopbelofte verbreken:


De eenzijdige aankoopbelofte kan enkel worden verbroken door de verkoper. De koper kan er enkel van afstappen indien er een opschortende voorwaarde is opgenomen in de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Het niet bekomen van een hypotheek
  • Ontdekking van verborgen gebreken in de woning
  • Niet akkoord met de keuring

Verschil aankoopbelofte en compromis:


Bij een compromis zijn beide partijen verplicht om over te gaan tot de verkoop. In tegenstelling tot de aankoopbelofte, is de verkoper niet verplicht om erop in te gaan (de koper wel).

De periode tot het tekenen en het verlijden van de notariële akte verschilt ook:

  • Na het ondertekenen van het compromis duurt het 4 maanden tot het verlijden van de akte
  • Bij de aankoopbelofte kan dit uitgesteld worden

Het is steeds aangeraden om een aankoopbelofte op te stellen met de hulp van een vastgoedmakelaar. Hij of zij kan je adviseren over de inhoud van de overeenkomst en je rechten en plichten beschermen.

 

 

 

 

 

 

(BRON: www.spotto.be)