Nieuws

Uw vastgoedmakelaar digitaliseert


Drie jaar geleden nodigde CIB de internetpionier Jo Caudron uit als keynotespreker op haar jaarlijkse congres. Caudron schetste een beeld van de mogelijkheden en uitdagingen van digitalisering voor de vastgoedsector. “We hebben vervolgens de daad bij het woord gevoegd”, zegt Kristophe Thijs. “We zijn met Jo Caudron en zijn bedrijf Duval Union om de tafel gaan zitten om op het terrein ook concrete stappen te zetten. We hebben enkele digitale werven gedefinieerd en opgestart.”

RealSmart
De eerste werf die wordt opgeleverd is RealSmart. “RealSmart is een digitaal platform dat de verkoop en verhuur van woningen voor een groot deel automatiseert”, verduidelijkt Stephan De Witte, manager businessoperations bij CIB. “Een vastgoedtransactie is de jongste jaren complexer geworden. Er moeten steeds meer documenten, attesten en certificaten worden verzameld. Met RealSmart wordt dat proces grotendeels geautomatiseerd. Concreet: een makelaar geeft het adres of het perceelnummer in. Op basis daarvan start RealSmart een batterij van bewerkingen op waardoor de opvragingen bij de publieke bronnen automatisch gebeuren. Al die informatie komt dan terecht in een digitaal dossier.”

Na de samenstelling van het dossier kan de vastgoedmakelaar zich concentreren op zijn commerciële taken, zoals de marketing van het pand en de huisbezoeken. In dat deel van het makelaarswerk komt RealSmart niet tussenbeide. Als de transactie plaatsvindt, komt RealSmart weer in beeld. “Bij de voorbereiding van een transactie moet de makelaar opnieuw een heleboel dossierstukken samenbrengen om dan uiteindelijk de compromis te kunnen opmaken”, vervolgt Stephan De Witte. “Ook dat proces zal met RealSmart grotendeels automatisch gebeuren. Via slimme modeldocumenten zet RealSmart al die gegevens en dossierstukken om in een voorbereide compromis. Die is voor 80 tot 90 procent afgewerkt. De makelaar zal alleen nog enkele kleine zaken moeten personaliseren, schrappen of toevoegen.”

 

(bron:Trends)