Nieuws

!UPDATE! Doorbraak rond plaatsbezoeken

Concreet moeten de vastgoedmakelaar en de bewoners buiten het pand wachten totdat de kandidaat-koper of -huurder het bezoek binnen heeft afgerond. De geïnteresseerden telefonisch uitleg geven of via een tablet vanop afstand bijstaan, is uiteraard wel toegestaan. Prioriteit is immers het vermijden van fysiek contact. Is het de ideale oplossing? Neen, absoluut niet, maar het geeft ons wél de mogelijkheid om verder te werken. Het zal even anders werken zijn dan we misschien gewend zijn, maar de deur staat tenminste op een kier. Het is onze taak om de komende weken die kier stelselmatig verder open te krijgen. Indien ze op slot zou zijn gegaan, zou het slot er weken aan gehangen hebben.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: ‘Mensen die een woning willen huren, of kopen mogen de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar en de verkopers, of verhuurders, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn.’ Hetzelfde geldt voor het gezin dat in de woning verblijft.

Cruciaal is het woordje ‘niemand’. De minister zegt immers tegelijkertijd: ‘We willen natuurlijk vermijden dat er veel contacten zijn tussen mensen, dat mensen elkaar ontmoeten in een gesloten of een kleine ruimte en de social distancing niet kunnen respecteren. Je kan natuurlijk ook altijd virtuele rondleidingen organiseren, als je zonder een fysiek bezoek, het bekijken van een pand mogelijk wil maken.’

Pand moet 'leeg' zijn
De minister heeft het specifiek over het scenario waarbij er een huishouden in de woning verblijft. Zo stelt zij herhaaldelijk dat plaatsbezoeken enkel kunnen als er niemand anders in het pand aanwezig is. Het pand moet dus ‘leeg’ zijn op het ogenblik dat de geïnteresseerden het betreden. In geval van zittende huurders impliceert dit dat er afspraken gemaakt moeten worden, opdat het pand leeg zou zijn tijdens het plaatsbezoek. 

Het cruciale nieuwe standpunt wordt door de minister toegelicht in een radio-interview. De neerslag daarvan is terug te vinden op enkele nieuwssites, met name van de VRT-redactie en De Standaard.

Mogelijkheid om verder te werken
Vanuit CIB Vlaanderen kunnen we alleen maar positief zijn dat deze doorbraak er is gekomen. Uiteraard was het handig geweest indien dit meer pragmatische standpunt er reeds wat vroeger was gekomen. Het is echter goed dat er een opening wordt gecreëerd waarbij de cruciale maatschappelijke rol van de woningmarkt wordt erkend en waarbij deze niet langer integraal op slot moet.

Ook iedereen die (dringend) op zoek is naar een nieuwe woonst wordt hiermee alvast geholpen. We hopen bovenal dat met het nieuwe standpunt de schrijnende situaties, ellenlange wachtlijsten, … die we tijdens de eerste lockdown hebben gekend, kunnen worden getemperd. 

Is het de ideale oplossing om als vastgoedmakelaar bij een plaatsbezoek niet mee naar binnen te mogen gaan en bovendien de bewoners het pand moeten verlaten? Neen, absoluut niet, maar het geeft ons tenminste wél de mogelijkheid om verder te werken. Het zal even anders werken zijn dan we misschien gewend zijn, maar we kunnen onze klanten tenminste oplossingen én antwoorden bieden.

Dit neemt niet evenwel weg dat we ervoor blijven ijveren dat de leden en de sector opnieuw zo snel mogelijk hun activiteiten volwaardig kunnen hernemen en op een veilige manier bezoeken organiseren conform de goedgekeurde protocollen.     

 

(Bron: CIB)