Nieuws

Digitalisering vastgoedinformatie moet verkoopproces vastgoed versnellen

CIB Vlaanderen heeft samen met het notariaat en de VVSG en het Departement Omgeving het afgelopen jaar een studie gefinancierd om te onderzoeken of een grootschalige digitaliseringsoperatie haalbaar zou zijn op zowel technisch, financieel als juridisch vlak. Het voorbije jaar vonden reeds heel wat overlegmomenten plaats om alles in gereedheid te brengen om een doorstart van het project mogelijk te maken en om politieke goedkeuring te krijgen. Die goedkeuring heeft de Vlaamse regering dus vandaag gegeven.

Transparantie, eenvoud en kwaliteit
Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag nog verbrokkeld en administratief best tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, informatie rond overstromingsgebieden, erfdienstbaarheden enz. moeten nu nog vaak manueel worden opgezocht bij de verschillende administraties. Dat is tijdrovend en arbeidsintensief en vergroot de kans op fouten. De digitalisering en centralisering van alle informatiestromen via het nieuwe Vastgoedinformatieplatform moet de doorlooptijd niet alleen versnellen, maar ook transparanter, kwalitatiever en eenvoudiger maken. Tegen het einde van de legislatuur moet het platform operationeel zijn.

"Het Vastgoedinformatieplatform zal leiden tot het efficiënter en gecentraliseerd opvragen van informatie bij de verschillende gemeentebesturen en tot een kwaliteitsverbetering van de data, met als gevolg meer service voor de klant en geïnteresseerde kopers", onderstreept CIB-voorzitter Daniel Buschman het belang van het project.