Nieuws

Vlaming bouwt steeds energiezuiniger

Minister Demir en het Vlaams Energieagentschap (VEA) grepen de opening van Batibouw in Brussel aan om de energieprestaties in de Vlaamse huizen en woningen door te lichten. De voorstelling werd een goednieuwsshow. Geert Flipts, communicatieverantwoordelijke van VEA, lichtte de nieuwste EPB-cijfers (energieprestaties en binnenklimaat) toe. 

“Uit de meest recente cijfers blijkt dat de bouwsector vooruitloopt op de Europese doelstelling om vanaf volgend jaar alleen nog BEN te bouwen”, zei Flipts. Bijna-energieneutraal betekent een maximaal E-peil van E30. “De nieuwe eengezinswoningen behalen nu gemiddeld al E28. De zuinigste gebouwen staan in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. In West- en Oost-Vlaanderen ligt het E-peil gemiddeld iets hoger.” 

Ingrijpende energetische renovaties
“Opvallend in de cijfers is de keuze voor hernieuwbare energie in bijna alle nieuwbouwwoningen. In 2006 was dat nog maar vier procent. In 2018 was dat aandeel opgelopen tot 95 procent”, aldus Flipts. De zonneboiler lijkt definitief op de terugweg. “Voor aanvraagjaar 2017 koos 72 procent voor fotovoltaïsche zonnepanelen en bijna een op vijf voor een warmtepomp. Steeds vaker worden die gecombineerd.” 

Voor woningen vanaf het aanvraagjaar 2018 is het S-peil ingevoerd. Dat schilpeil brengt alle energetische kwaliteiten van de buitenschil van een woning samen tot één getal en geeft de isolatiegraad weer. Het zegt hoe goed woningen bestand zijn tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonwering is op hete zomerdagen. 

Voor het eerst werden cijfers getoond over de ingrijpende energetische renovaties (IER). Dat zijn zeer grondige renovaties waarbij 75 procent van de buitenschil van een woning wordt geïsoleerd. “Volgens de eerste conclusies behoort een op vier vergunningsplichtige renovaties tot de IER-categorie”, stelde Flipts. 

Premies
Uit het tweede luik van het cijfermateriaal blijkt dat de Vlaming volop investeert in energiebesparing. Vorig jaar werden ruim 100.000 premies toegekend, na goedgekeurde aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Dat is een stijging van negentien procent in vergelijking met 2018. Hernieuwbare energie zit in de lift, met vorig jaar 43 procent meer toegekende premies voor een warmtepomp. Van de nieuwe premies voor een warmtepompboiler werden er al duizend uitbetaald. 

“Uit al dit cijfermateriaal leid ik af dat Vlaanderen op de goede weg is. Vooral dan in nieuwbouw”, zei minister Demir. Vlaanderen staat vol oude gebouwen en dat patrimonium is de grote zorg van de Vlaamse regering. “We willen een golf aan renovaties inzetten. Onze ambities zijn duidelijk afgelijnd. Overheidsgebouwen worden verplicht energieneutraal. Hetzelfde geldt voor kantoor- en bankgebouwen als ze van eigenaar veranderen.” 

Renteloze lening
“Eigenaars van private woningen willen we niet verplichten tot energetisch vernieuwen. We kozen voor een andere weg: die van een stimulansbeleid. Iedereen die binnen vijf jaar na aankoop van een woning verbouwt en energetisch vernieuwt, krijgt een mooie rugzak mee. De renteloze lening voor kwetsbare gezinnen wordt doorgetrokken naar iedereen: 30.000 euro lenen aan nul procent intrest. Dat komt bovenop de premies.” 

“Een tweede aandachtspunt van mijn beleid gaat naar gezinnen die investeren. Dat moet renderen. Mijn mailbox zit vol met berichten van mensen die een warmtepomp lieten installeren maar toch een hogere energiefactuur krijgen. Door de complexiteit van het premiestelsel zien ze door de bomen het bos niet meer. Dat moeten we eenvoudiger maken, met minder administratieve rompslomp”, besluit Demir.

Bron: Belga