Nieuws

Visie Vlaams Bouwmeester vindt draagvlak binnen vastgoedsector

Een recordaantal van 1.500 deelnemers zakte vrijdag 8 december af naar Oostende voor het grootste vastgoedcongres van het land. Het toont eens te meer aan dat het debat rond de toekomst van onze ruimtelijke ordening meer dan ooit leeft binnen de vastgoedsector. Met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck als centrale gast gaf de beroepsvereniging een stem aan een man die de confrontatie met het huidige denken rond ruimtelijke ordening niet schuwt. Van Broeck riep er de beleidsmakers op tot meer politieke moed.

“Het fenomeen van rap rap verkavelen nu het nog kan, baart me zorgen. Enkel met een daad van politieke moed kan dit fenomeen stopgezet worden, maar ik voel me door de beleidsmakers almaar meer gesteund. Steun die ik overigens ook ervaar bij de vastgoedsector. Een innovatieve vastgoedsector zal ook de vruchten plukken van een aangepast ruimtelijk beleid”, gaf de Vlaamse Bouwmeester tijdens zijn pleidooi aan.

Volgens CIB Vlaanderen is Van Broeck er als Bouwmeester echt in geslaagd om het debat rond onze toekomstige ruimtelijke ordening volop op gang te brengen.

Knelpunten
CIB Vlaanderen stelt vast dat iedereen het stilaan eens is over de grote principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Toch dienen er nog heel wat knelpunten weggewerkt te worden.

“Het feit dat Vlaanderen een traditie van lintbebouwing kent, is historisch gegroeid en een realiteit waar we niet naast kunnen kijken. De klok terugdraaien is niet zomaar mogelijk. Bovendien hebben we in Vlaanderen te maken met een zeer rigide kader op het vlak van ruimtelijke ordening. Ook het financiële plaatje en het uitwerken van de geschikte instrumenten wordt een belangrijke uitdaging om de doelstellingen van het BRV te bereiken. De grote vraag is voorlopig of deze andere manier van denken ons miljarden zal opbrengen, dan wel miljarden zal kosten.”

Als sectorvertegenwoordiger zijn we alvast bereid constructief mee te denken over de toekomst van onze ruimtelijke ordening. Constructief waar nodig, maar met een kritische bril als het zoveelste politieke ballonnetje wordt opgelaten.


Kristophe Thijs – Directeur Communicatie CIB Vlaanderen